V letošním roce jsme navázali na tradici a produkovali soutěž ostravských základních škol Hledej pramen vody, […]
Společnost ArcelorMittal Ostrava je významným subjektem se světovou působností. Jako regionální společnsot investuje do odprašování, bezpečnosti […]
Neobvyklým způsobem reklamní kampaně je spojení umělců a guerrilového stylu reklamy. Časopis Event&Promotion zveřejnil zajímavé nápady pro netradiční marketingovou a reklamní kampaň vycházející z praxe.