Nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximální pozornosti. Hlavně tam, kde to nikdo nečeká.   

 Guerilla označuje samostatně operující partyzánskou jednotku. Tuto vlastnost má společnou: je tam, kde jí nikdo nečeká. Guerillová reklama nečekaně přepadně veřejné místo a pobaví nebo ohromí. Podmínkou její úspěšnosti je neobvyklá nápaditost a agresivita. Bez této podmínky se nespustí druh efektivní vlna – sociální sdílení zážitku. Právě sdílení zážitku nahrazuje masové oslovení, které by bylo použito konvenčním způsobem. Ba naopak, pokud je kampaň nápaditá, místo placeného spotu jej televizní stanice ráda odvysílá sama a zdarma.