Společnost ArcelorMittal Ostrava je významným subjektem se světovou působností. Jako regionální společnsot investuje do odprašování, bezpečnosti […]