První ročník turnaje „Basket v ulicích“ navazuje na úspěšný nultý ročník, který byl součástí projektu Ostrava-Evropské […]
V letošním roce jsme navázali na tradici a produkovali soutěž ostravských základních škol Hledej pramen vody, […]
Společnost ArcelorMittal Ostrava je významným subjektem se světovou působností. Jako regionální společnsot investuje do odprašování, bezpečnosti […]
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín realizuje mezinárodní projekt, jehož cílem je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce a navázání nového partnerství mezi terénními sociálními pracovníky ze Slovenska, Polska a ČR.